LỜI MỞ ĐẦU CHO BĂNG KEO KIM HOÀNG GIA
LỜI MỞ ĐẦU CHO BĂNG KEO KIM HOÀNG GIA
Thứ bảy, 03 Tháng 3 2012 18:12

LỜI MỞ ĐẦU CHO BĂNG KEO HOÀNG GIA

LỜI MỞ ĐẦU

Thương hiệu là một thuật ngữ có lẽ không còn xa lạ với bất cứ doanh nghiệp nào và cũng không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Các doanh nghiệp phải để ý đến thương hiệu bởi thương hiệu trong hiện tại liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp. Còn người tiêu dùng để ý đến thương hiệu bởi thương hiệu cho họ biết đến những sản phẩm nào của những nhà sản xuất nào là đáng tin cậy.

Thương hiệu đang trở nên quan trọng với các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường và trở thành một yếu tố sống còn của doanh nghiệp, bởi vì, hiện nay trên thị trường sự cạnh tranh đang trở nên gay gắt, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Do đó, công việc kinh doanh ngày càng khó khăn hơn đặt ra trong đầu những nhà doanh nghiệp câu hỏi: làm thế nào để khách hàng biết đến sản phẩm công ty nhiều hơn? Làm thế nào để khách hàng đến với công ty nhiều hơn? Làm thế nào để khách hàng trung thành với công ty hơn?.. Câu trả lời nằm trong thương hiệu. Qua thương hiệu các doanh nghiệp có thể đưa hình ảnh về sản phẩm, công ty đến với khách hàng một cách chân thực và đáng tin cậy.  Khách hàng ngày một thông minh hơn trong mua sắm. Sự chọn lựa của khách hàng trong thời đại ngày nay tập trung chủ yếu vào thương hiệu. Một thương hiệu nổi tiếng sẽ dễ dàng thu hút khách hàng đến với sản phẩm của mình hơn. Và có thể khiến cho khách hàng trung thành hơn. Thương hiệu như một cam kết ngầm tạo ra giữa doanh nghiệp và khách hàng. Qua thương hiệu, các doanh nghiệp thể hiện cho khách hàng thấy điều họ sẽ mang đến cho khách hàng. Khi khách hàng hiểu điều đó thì mối dây ràng buộc ngầm sẽ được kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Tại thị trường Việt Nam thương hiệu đang ngày một phát triển và đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn nếu như muốn sống sót trong môi trường cạnh tranh có xu hướng ngày càng khắc nghiệt hơn khi thị trường Việt Nam đang mở cửa. Mặc dù vậy còn có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam thờ ơ với thương hiệu, chưa có được những hiểu biết về tầm quan trọng của thương hiệu. Cũng có nhiều doanh nghiệp hiểu nhưng vẫn không quan tâm đến thương hiệu. Thị trường băng keo Việt Nam là một thị trường điển hình về điều này. Trên thị trường băng keo chưa có một doanh nghiệp cụ thể nào tiến hành xây dựng thương hiệu. Chưa có một thương hiệu nào trên thị trường băng keo được người tiêu dùng biết đến. Kim Hoàng Gia  cũng là một công ty như vậy. Mặc dù, Kim Hoàng Gia  là một doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường băng keo tại miền Trung và Tây Nguyên và Kim Hoàng Gia  cũng đang xây dựng cho mình một thương hiệu trên thị trưòng

 


PREAMBLE

Brand is probably not a term familiar to any business nor any stranger to consumers Vietnam for several years. Businesses have to keep the brand by brand in the present related to the survival of the business. As consumer attention to the brand by brand to let them know of the product manufacturer is reliable.
The brand is becoming important for companies operating in the market and become a vital element of the business, because the current market competition is becoming fiercer, any business that also face many competitors. Therefore, business is increasingly more difficult in the first place entrepreneurs question: how do customers know products more companies? How do corporate customers with more? How to loyalty to the company over? .. The answer lies in the brand. Through business brand can take pictures of products and companies to customers in a truthful and reliable. Customers a smarter purchase. The choice of customers in this era focused on the brand. A well-known brands will be easy to attract customers to their products more. And can make more loyal customers. Brand as an implicit commitment made between businesses and customers.Through the brand, business customers can now see what they will bring to our customers.When customers understand that the bond will be bound underground connection between customers and businesses.
In Vietnam's market is on a brand development and business requires Vietnam to care more if it wants to survive in competitive environments tend to be more severe than the Vietnam market is open door. However there are many Vietnam enterprises indifferent to the brand, not the understanding of the importance of the brand. There are also many businesses out but still not interested in the brand. Tape market of Vietnam is a typical market on this. Tape on the market do not have a specific business to build the brand. No other brand on the market tape is known to consumers. Kim Hoang Gia is such a company. Although, Kim Hoang Gia is a leading enterprise tape market in Central and Tay Nguyen and Kim Hoang Gia is also building themselves a brand on the market